Ar savivaldybės politikas gali tapti pavaldžios įstaigos vadovu?

Nurodote, kad kaip savivaldybės tarybos narys kiekvienais metais balsuojate dėl savivaldybės metinio biudžeto tvirtinimo,