13 straipsnis. Dovanų ir paslaugų priėmimo ribojimai

1. Deklaruojantis asmuo ar jam artimas asmuo negali priimti dovanų ar paslaugų, jeigu tai susiję su deklaruojančio asmens tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis.

2. Dovanų, paslaugų priėmimo ribojimas netaikomas:

– 150 eurų vertės neviršijančioms dovanoms, gautoms pagal tarptautinį protokolą;

– 150 eurų vertės neviršijančioms dovanoms, gautoms pagal tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su asmens tarnybinėmis pareigomis;

– 150 eurų vertės neviršijančioms reprezentacijai skirtoms dovanoms su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika;

– paslaugoms, kuriomis naudojamasi tarnybiniais tikslais.

Į viršų