18 straipsnis. Apribojimų pasibaigus tarnybai netaikymas

VTEK konkrečiais atvejais, gavusi asmens prašymą:

  • gali priimti sprendimą dėl Įstatymo 15 straipsnyje nustatyto apribojimo įsidarbinti taikymo išimčių, jeigu tai neprieštarauja šio įstatymo paskirčiai ir kitiems tarnybinės etikos ir elgesio normas reglamentuojantiems teisės aktams;
  • gali priimti sprendimą dėl 16 ir 17 straipsniuose nustatytų atstovavimo ir sandorių sudarymo apribojimų taikymo išimčių, kai apribojimų taikymas gali pakenkti visuomenės ar valstybės interesams.
Į viršų