22 straipsnis. Įstatymo priežiūra ir kontrolė

Kaip deklaruojantys asmenys laikosi Įstatymo nuostatų, kontroliuoja ir prižiūri:
1) VTEK;
2) institucijų ir įstaigų vadovai arba jų įgalioti asmenys;
3) perkančiųjų subjektų vadovai arba jų įgalioti asmenys (dėl pirkimo komisijos narių, asmenų, perkančiojo subjekto vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, ir pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų, pirkimo iniciatorių);
4) kitos institucijos ir įstaigos ar pagal specialius įstatymus ir kitus teisės aktus sudarytos komisijos teisės aktų nustatyta tvarka.

Į viršų