Ar tai, kad Bendrovės Stebėtojų tarybos nariai nustato atlygį Komitetų, kurių veikloje patys dalyvauja, nariams, neprieštarauja VPIDĮ?

Situacijos aprašymas Bendrovės valdymo struktūrą sudaro vadovas ir dviejų pakopų valdysenos sistema, kurioje yra