Kas deklaruoja interesus?

VTEK, atsakydama į Jūsų klausimą, atkreipia dėmesį į Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 4 straipsnio 3 dalies 8 punkte nustatytą pareigą deklaruoti privačius interesus ir į tai, kad Įstatymo 11 ir 13 straipsnių nuostatos taikomos perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (toliau kartu – perkantysis subjektas):

  • vadovams;
  • perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariams;
  • perkančiojo subjekto vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus asmenims;
  • perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams;
  • viešojo pirkimo, pirkimo, atliekamo vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto, koncesijos iniciatoriams (toliau – pirkimo iniciatorius).

Taigi, Įstatyme nustatytas konkretus subjektų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, ratas, kuriems yra pareiga deklaruoti privačius interesus.

Viešųjų pirkimų tarnybos nuomonė

Viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsnio 4 dalyje nustatyta perkančiosios organizacijos teisė į jos sudarytos komisijos posėdžius kviesti dalyvauti valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų ir visuomenės atstovus (stebėtojus). Viešųjų pirkimų tarnyba yra pateikusi išaiškinimą, kad minėtų institucijų ir įstaigų atstovai komisijos posėdžiuose turi teisę dalyvauti tik stebėtojų teisėmis. Tai reiškia, kad jie neturi nei balso teisės, nei jokių kitokių įgaliojimų priimti atitinkamus sprendimus, susijusius su komisijos darbu.

Atsakymas

Atsižvelgusi į išdėstytas nuostatas, VTEK mano, kad viešųjų pirkimų stebėtojams pareigos teikti privačių interesų deklaracijos nėra.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt