Ar asmuo, kuris būdamas savivaldybės tarybos nariu buvo pripažintas pažeidęs Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 12 straipsnio 2 dalies nuostatas, tačiau šiuo metu einantis šios savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas, gali būti skatinamas?

Įstatymo nuostatos

Atsakydami į Jūsų paklausimą informuojame, kad Įstatymo 23 straipsnio nuostatos reglamentuoja atsakomybę už Įstatymo nuostatų pažeidimus, kaip antai:

– deklaruojantys asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti pažeidusiais šio įstatymo antrojo skirsnio reikalavimus, vienus metus nuo tokio sprendimo priėmimo dienos negali būti skatinami (23 straipsnio 2 dalis);

– deklaruojantys asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti pažeidusiais kitus, negu nurodyta šio straipsnio 2 dalyje, šio įstatymo reikalavimus, vienus metus nuo tokio sprendimo priėmimo dienos negali būti skatinami, priimami, perkeliami, skiriami ar renkami į lygiavertes ar aukštesnes pareigas institucijoje ir įstaigoje arba įstaigų sistemoje, kurioje jie dirba (23 straipsnio 3 dalis);

– deklaruojantys asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti šiurkščiai pažeidusiais šio įstatymo reikalavimus, trejus metus nuo tokio sprendimo priėmimo dienos negali būti skatinami, priimami, perkeliami, skiriami ar renkami į lygiavertes ar aukštesnes pareigas institucijoje ir įstaigoje arba įstaigų sistemoje, kurioje jie dirba (23 straipsnio 4 dalis).

Atsakymas

Atkreipiame dėmesį, kad Įstatymo antrasis skirsnis apima tik privačių interesų deklaravimą ir atsakomybė pagal Įstatymo 23 straipsnio 2 dalį būtų taikoma tuomet, jei deklaruojantis asmuo būtų pripažintas pažeidęs Įstatymo 4-10 straipsnių reikalavimus. Tuo tarpu pagal Jūsų nurodytą situaciją, t. y. savivaldybės tarybos nario pareigas ėjęs asmuo buvo pripažintas pažeidęs Įstatymo 12 straipsnio nuostatas, todėl atsakomybė už šio įstatymo pažeidimą taikoma vadovaujantis Įstatymo 23 straipsnio 3 dalimi.

Taigi, sistemiškai ir logiškai vertinant Įstatymo 23 straipsnio nuostatas manytina, kad asmuo, pripažintas pažeidęs Įstatymo reikalavimus, negali būti skatinamas, priimamas, perkeliamas, skiriami ar renkamas į lygiavertes ar aukštesnes pareigas toje institucijoje ir įstaigoje arba įstaigų sistemoje, kurioje jis dirbdamas ir padarė pažeidimą, nepaisant jo šiuo metu einamų kitų pareigų.

Atsižvelgus į tai, Komisijos nuomone, Jūsų nurodytas asmuo negali būti skatinamas, jeigu nuo tokio sprendimo priėmimo dienos nėra praėję vieneri (šiurkštaus Įstatymo pažeidimo atveju – treji) metai.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt