Ar išėjusi iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba), nepraėjus 1 metams, galėtumėte vykdyti individualią veiklą, susijusią su žemės sklypų kadastriniais matavimais, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektais (veikla, kurią prižiūri Tarnyba)? Ar galėtumėte priimti užsakymus iš kitų matininkų ir privačių klientų?

Atsakydami į Jūsų klausimą, informuojame, kad Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas (toliau – Įstatymas) nenumato apribojimų užsiimti individualia veikla baigus tarnybą, tačiau jeigu Jūs Tarnyboje einate (ėjote) valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens pareigas pagal Įstatymo 2 straipsnio 5 dalį, Jums šis įstatymas galioja pilna apimtimi ir, baigus tarnybą, Jums bus taikomi atstovavimo apribojimai.

Įstatymo nuostatos

Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, nustojęs dirbti valstybinėje tarnyboje, vienus metus negali atstovauti fiziniams asmenims (išskyrus atstovavimą šio įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu) ar juridiniams asmenims toje institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis paskutinius vienus metus dirbo, o jei įstaiga, kurioje jis paskutinius metus dirbo, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje šios įstaigų sistemos įstaigoje. Pagal šio straipsnio 2 dalį asmuo, nustojęs dirbti valstybinėje tarnyboje, vienus metus negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims institucijose ir įstaigose klausimais, kurie buvo priskirti jo tarnybinėms pareigoms.

Atsakymas

Taigi atsižvelgusi į išdėstytą argumentaciją, Komisija teikia nuomonę, kad Jums baigus valstybinę tarnybą, Įstatymas vienus metus draus atstovauti savo klientams (fiziniams ar juridiniams asmenims) Tarnyboje bei kitose institucijose ir įstaigose tarnybinėms pareigoms priskirtais klausimais.

Papildomai informuojame, kad jeigu Jūs privačius interesus deklaruojate pagal Įstatymo 4 straipsnio 3 dalį, atstovavimo ribojimai pasibaigus tarnybai Jums nebus taikomi.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt