Deklaruojančiojo asmens sutuoktinė po tėvo mirties paveldėjo tėvo pinigines lėšas, buvusias banke, ir butą rajono miestelyje. Ar tokius duomenis privalote deklaruoti papildant privačių interesų deklaraciją?

Įstatymo nuostatos

Pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 6 straipsnio 2 dalies 2 punktą deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti savo, sutuoktinio, sugyventinio, partnerio ryšius su juridiniais ir fiziniais asmenimis sudaręs sandorį, kurio vertė didesnė negu 3 000 eurų, jei jis sudarytas per 12 mėnesių iki deklaracijos pateikimo dienos ir jei kelia ar gali kelti interesų konfliktą.

Atkreipiame dėmesį, kad paveldėjimas – tai mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą arba (ir) įpėdiniams pagal testamentą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5 knygos, 1 skyriaus, 5.1 straipsnis). Kitaip tariant, testamentas yra vienašalis asmens teisės aktų nustatyta tvarka sudarytas sandoris, kuriame išreiškiama tik testatoriaus valia.

Atsakymas

Taigi atsižvelgus į išdėstytą argumentaciją, Komisija teikia nuomonę, kad vienašaliams sandoriams Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 2 punktas nėra taikomas, todėl papildyti privačių interesų deklaracijos Jums nereikia.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt