Ar gali ugniagesiai gelbėtojai priimti maistą iš restorano nemokamai ir leisti restoranui viešųjų ryšių tikslams panaudoti savo nuotraukas. Nurodote, kad viešųjų ryšių agentūra kreipėsi į vieną iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento padalinį ir nurodė, kad jų klientas atidaro naują restoraną, o ta proga norėtų pavaišinti ugniagesius mėsainiais. Vienintelis kliento prašymas – leisti panaudoti ugniagesių su mėsainiais nuotraukas viešųjų ryšių pranešimams.

Įstatymo nuostatos

Vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 13 straipsniu, deklaruojančiam asmeniui ar jam artimam asmeniui draudžiama priimti dovanas ar paslaugas, jeigu tai susiję su deklaruojančio asmens tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis. Minėtas dovanų, paslaugų priėmimo ribojimas netaikomas:

  1. 150 eurų vertės neviršijančioms dovanoms, gautoms pagal tarptautinį protokolą;
  2. 150 eurų vertės neviršijančioms dovanoms, gautoms pagal tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su asmens tarnybinėmis pareigomis;
  3. 150 eurų vertės neviršijančioms reprezentacijai skirtoms dovanoms su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika;
  4. paslaugoms, kuriomis naudojamasi tarnybiniais tikslais.

Dovana – įstaigos nuosavybė

Kai Įstatymo 13 straipsnio 1–3 punktuose nurodytų dovanų vertė viršija 150 eurų, jos yra laikomos valstybės ar savivaldybės nuosavybe. Tokios dovanos įvertinamos ir saugomos institucijos ar įstaigos vadovo nustatyta tvarka, vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

Svarbu žinoti!

Tačiau, svarbu pastebėti, kad asmuo ne visada gali išlikti objektyvus ir nešališkas atlikdamas savo tarnybines pareigas, susijusias su dovanos teikėju. Tokiu atveju deklaruojančiam asmeniui interesų konfliktas gali kilti dėl jo moralinio įsipareigojimo ar moralinės skolos dovanos teikėjui.

Atsakymas

Jūsų nurodyta dovana turi reprezentacijai skirtų dovanų požymių, o tokios dovanos priėmimo apribojimai, pagal Įstatymo 13 straipsnio nuostatas, nebūtų taikomi. Kita vertus, ugniagesių gelbėtojų dalyvavimas restorano viešųjų ryšių renginyje gali daryti neigiamą įtaką visuomenės pasitikėjimui ugniagesių gelbėtojų profesija, todėl tikslinga būtų įvertinti, ar toks dalyvavimas atitinka Vidaus tarnybos statute ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos etikos kodekse įtvirtintus veiklos principus ir kitas prievoles.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt