Ar tiesioginio vadovo dalyvavimas darbuotojo vestuvių ceremonijoje liudytoju bei šventėje gali sukelti interesų konfliktą?

Deklaruojančiojo asmens prievolės

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas (toliau – Įstatymas) įpareigoja deklaruojančius asmenis nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas. Taip pat teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, jog nekiltų abejonių, kad toks konfliktas yra. Priimant sprendimus vadovautis įstatymais ir visų asmenų lygybės principu.

Interesų konfliktą lemia privatus interesas

Interesų konfliktas tai situacija, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, susijusį ir su jo privačiais interesais (2 straipsnio 2 dalis). Privačiu interesu laikomas deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, jų moralinė skola ar moralinis įsipareigojimas atliekant tarnybines pareigas (2 straipsnio 3 dalis).

Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 4 punktas numato, kad deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti privačius interesus, egzistuojančius ar galinčius atsirasti dėl jam artimo asmens ar kito asmens arba dėl su šiais asmenimis arba juo pačiu susijusių duomenų.

Santuokos liudytojo vaidmuo

Civilinės būklės aktų registravimo taisyklėse nustatyta, kad santuoka registruojama dalyvaujant norintiems susituokti asmenims ir dviem liudytojams. Liudytojais turi būti pilnametystės sulaukę veiksnūs asmenys. Šių taisyklių 78 punktas nustato, jog santuoka registruojama sudarant santuokos sudarymo įrašą. Santuokos registravimo metu civilinės metrikacijos įstaigos ar konsulinės įstaigos darbuotojui perskaičius santuokos sudarymo įrašą, sutuoktiniai ir liudytojai pasirašo reikiamose jo skiltyse.  Taigi, santuokos liudytojų pareigos apima tik santuokos sudarymo įrašo pasirašymą, tai nėra tam tikras tęstinis įsipareigojimas. Tačiau santuokos sudarymas yra asmeninis poros, sudarančios santuoką, įvykis (šventė). Ir savo tiesioginio vadovo pakvietimas būti darbuotojo santuokos liudytoju, jau rodo išskirtinį darbuotojo ir jo vadovo santykį.

Tiesioginio vadovo pareigos

Paprastai tiesioginis vadovas, atlikdamas savo tarnybines pareigas, skirsto pavaldiniams tarnybines užduotis, dalyvauja pastarųjų tarnybinės veiklos vertinime. Taip pat dalyvauja skatinimo bei nuobaudų skyrimo procedūrose. Todėl vadovui svarbu išsaugoti objektyvumą bei nepriklausomumą ir vadovautis visų asmenų lygybės principu.

Atsakymas

Tiesioginio vadovo dalyvavimas jam pavaldaus darbuotojo santuokos liudytoju ir ta proga organizuojamoje šventėje nėra pagrindas interesų konfliktui kilti. Vadovai turėtų vengti puoselėti išskirtinius draugystės santykius su darbuotojais, kurie jiems yra tiesiogiai pavaldūs, kad vykdant tarnybines pareigas jiems nekiltų net interesų konflikto regimybė.

Vadovas pats privalo įvertinti situaciją

Taip pat vadovas pats turi įvertinti, ar sudalyvavęs savo pavaldinio asmeninėje ceremonijoje bei šventėje vėliau galės išlikti objektyvus, būti visiems darbuotojams vienodai reiklus ir kiekvieną vertinti pagal jo darbo rezultatus.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt