Nurodote, kad kaip savivaldybės tarybos narys kiekvienais metais balsuojate dėl savivaldybės metinio biudžeto tvirtinimo, kuriuo skiriamas finansavimas visoms savivaldybės pavaldume esančioms įmonėms ir įstaigoms. Klausiate, ar galite dalyvauti  savivaldybei priklausančios ligoninės vadovo konkurse?

Įsivertinkite, ar Jums taikomas „atvėsimo” laikotarpis

Komisijos nuomone, atsižvelgiant į Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 15 straipsnio nuostatą, apribojimai taikomi, jei asmuo per paskutinius vienus darbo metus tiesiogiai rengė, svarstė ar priėmė:

  • sprendimus, susijusius su juridinio asmens, į kurį pretenduoja įsidarbinti, veiklos priežiūra ar kontrole;
  • sprendimus, kuriais šiam juridiniam asmeniui buvo skirta lėšų;
  • sprendimus, susijusius su juridinio asmens turtu.

Komisijos atsakymas

Atsakant į Jūsų klausimą, informuojame, kad Įstatymas nenumato ribojimų dėl dalyvavimo konkurse. Komisija pabrėžia, kad Įstatymo 15 straipsnis būtų taikomas laimėjus konkursą ligoninės vadovo pareigoms užimti ir netekus tarybos nario įgaliojimų. Išnagrinėjus tik Jūsų pateiktą informaciją, Komisija mano, kad jeigu Jūs balsavote dėl savivaldybės metinio biudžeto tvirtinimo, kuriuo buvo skiriamas finansavimas ligoninei, Jums būtų taikomas apribojimas dirbti nurodytoje ligoninėje.

Svarbu žinoti

Taip pat informuojame kad Įstatymo 18 straipsnio 1 dalis nustato, kad Komisija konkrečiais atvejais, gavusi asmens prašymą, atsižvelgdama į šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytas deklaruojančių asmenų pareigas, įvertinusi prašymą pateikusio asmens nurodytas aplinkybes, savo pačios surinktus dokumentus ar informaciją, taip pat juridinių asmenų teisinę formą, sprendimų turinį, asmens pareigų pobūdį, tarnybines (darbo) funkcijas ir atsakomybės apimtį, gali priimti sprendimą dėl šio įstatymo 15 straipsnyje nustatyto apribojimo taikymo išimčių, jeigu tai neprieštarauja šio įstatymo paskirčiai ir kitiems tarnybinės etikos ir elgesio normas reglamentuojantiems teisės aktams.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt