Klausiate, ar galite iš Valstybės vaikų teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM eiti dirbti į ugdymo įstaigą nepažeidžiant viešųjų ir privačių interesų?

Įstatymo nuostatos

Atsakydama į klausimą Komisija atkreipia dėmesį, kad Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 15 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, kuris eidamas šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytas pareigas per paskutinius vienus darbo metus tiesiogiai rengė, svarstė ar priėmė sprendimus, susijusius su juridinio asmens (nepaisant jo teisinės formos ir nuosavybės) veiklos priežiūra ar kontrole, arba sprendimus, kuriais šiam juridiniam asmeniui buvo skirta lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir pinigų fondų, ar kitus su turtu susijusius sprendimus, baigęs eiti šias savo pareigas vienus metus negali eiti pareigų minėtojo straipsnio apibrėžtį atitinkančiame juridiniame asmenyje, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip.

Taigi, Įstatymo ribojimai taikomi asmenims, kurie per paskutinius metus rengė, svarstė ar priėmė sprendimus, susijusius su juridinio asmens, kuriame jie ketina įsidarbinti, veiklos priežiūra ar kontrole, taip pat sprendimus, kuriais šiam juridiniam asmeniui buvo skirta lėšų, ar susijusius su turtu sprendimus.

Atsakymas

Komisija, atsižvelgdama į Įstatymo 15 straipsnį, rekomenduoja Jums įsivertinti, ar Jūs per paskutinius metus tiesiogiai nerengėte, nesvarstėte ar nepriėmėte sprendimų:

  • susijusių su ugdymo įstaigos, kurioje ketinate įsidarbinti, veiklos priežiūra ar kontrole;
  • skirti ugdymo įstaigai, kurioje ketinate įsidarbinti, lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir pinigų fondų;
  • susijusių su ugdymo įstaigos, kurioje ketinate įsidarbinti, turtu.

Jeigu aukščiau rašte minimų sprendimų, susijusių su ugdymo įstaiga, kurioje ketinate įsidarbinti, nerengėte, nesvarstėte bei nepriiminėjote, Jums įsidarbinti joje kliūčių nėra.

Svarbu žinoti

Atkreipiame dėmesį, kad Į Jūsų prašymą įvertinti išdėstytąsias aplinkybes Komisija atsako tik vadovaudamasi Jūsų pateikta bendrojo pobūdžio informacija.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt