Ar gali ministerijos valdoma bendrovė finansuoti jos dukterinės bendrovės kolegialaus organo nario, kuris yra ministerijos deleguotas valstybės tarnautojas, mokymus?

Nurodytos aplinkybės

Ministerija, kuri yra jos kompetencijai priskirtų įmonių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija arba akcijų valdytoja, formuoja veiklos lūkesčius valstybės valdomoms įmonėms, kurie apima komercinių tikslų bei specialiųjų įpareigojimų vykdymo lūkesčius ir kitus, su įmonių veikla susijusius, tikslus. Taip pat ji privalo užtikrinti gerosios valdysenos praktikų diegimą bei sprendimų, susijusių su valstybės valdomų įmonių veikla ir valdymu, priėmimą.

Šiuo metu ypač aktualūs tampa bendrovių valdybų mokymai, skirti ugdyti darbo įmonės valdyboje kompetenciją. Bendrovę, kurios akcininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, sudaro dukterinės įmonės. Siekiant didinti dukterinių bendrovių valdymo efektyvumą, motininė bendrovė inicijavo dukterinės bendrovės valdybos narių mokymus, skirtus jos valdybos narių vadybinių ir atstovavimo kompetencijų ir gebėjimų ugdymui.

Atsakymas

Atsižvelgiant į Jūsų pateiktą informaciją Komisija teikia nuomonę, kad Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas nenumato specialių ribojimų dukterinės įmonės valdybos nariui (ministerijos valstybės tarnautojui) dalyvauti mokymuose, finansuojamuose pagrindinės bendrovės, kurie skirti valdybos narių vadybinių ir atstovavimo kompetencijų ir gebėjimų ugdymui. Tačiau pažymime, kad tokie mokymai turi atitikti racionalumo, efektyvumo, tikslingumo kriterijus ir išskirtinai turi būti susiję tik su valdybos narių darbo sritimi. Taip pat Komisija rekomenduoja minėtus mokymus valdybos nariui (ministerijos valstybės tarnautojui) suderinti su šios ministerijos atsakingu asmeniu (asmenimis).

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt