Įstatymo nuostatos

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalis nurodo, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo neturi teisės atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba. Jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje.

Atsakymas

Vietos veiklos grupės nelaikytinos įstaigomis, kuriose dirba tarybos nariai ir nepriklauso Savivaldybės įstaigų sistemai. Taigi tarybos nariams nedraudžiama atstovauti juridiniams ir fiziniams asmenims vietos veiklos grupėse.

Interesų konflikto rizika atsirastų, jei tarybos nariai dalyvautų Savivaldybės taryboje rengiant, svarstant ar priimant sprendimus tiesiogiai ir akivaizdžiai susijusius su Vietos veiklos grupe, kurios nariais jie yra.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt