Ar gali asmuo dalyvauti nuomos konkurse, jei jo artimo asmens (motinos) vadovaujama Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba audituoja Savivaldybės administraciją, kuri vykdo šį konkursą?

Įstatymo nuostatos neriboja privačių asmenų galimybių

Viešųjų ir privačių interesųderinimo įstatyme (toliau – Įstatymas) numatyti ribojimai yra taikomi valstybinėje tarnyboje dirbantiems ir/ar privačius interesus deklaruojantiems asmenims. Taigi, Įstatymas neriboja Jūsų galimybių dalyvauti konkurse.

Tačiau, jei Jūsų siūlomas butas Savivaldybės konkurso komisijos būtų atrinktas nuomai, Jūsų motinai, audituojant šį konkursą tektų dalyvauti sprendimo, susijusio su artimo asmens (Jūsų) interesais – atsirastų reali interesų konflikto grėsmė.

Pagal Įstatymo 2 straipsnio 2 dalį, interesų konfliktu laikoma situacija, kai deklaruojantis asmuo atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą, arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais.

Atkreiptinas dėmesys

Taip pat, jei siūlomas nekilnojamas turtas konkurso komisijos būtų atrinktas nuomai, o artimam asmeniui pavaldūs darbuotojai dalyvautų audituojant šį konkursą – jų veiksmai galėtų būti vertinami kaip neobjektyvūs ir šališki.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt