Institucijos vadovas parengė įsakymo projektą, kad sprendimus dėl šioje įstaigoje dirbančio vadovo artimo asmens priims jo pavaduotojas.

Vadovas negali pats sau nustatyti interesų konflikto situacijos sprendimo būdų

Vadovas privalo nusišalinti

Privačius interesus deklaruojantis asmuo privalo nusišalinti nuo sprendimų, susijusių su jam artimais asmenimis. Institucijos ar įstaigos vadovas pareiškimą apie nusišalinimą pateikia jį į pareigas priimančiam ar skiriančiam subjektui. Taigi, nusišalinant nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, susijusius su artimu asmeniu, vadovas negali pats sau nustatyti interesų konflikto situacijos sprendimo būdų. Jis privalo informuoti jį į pareigas priimantį ar skiriantį subjektą ir pareikšti apie nusišalinimą.

Vadovą į pareigas skiriantis asmuo privalo išspręsti vadovo nusišalinimo klausimą

Tik į pareigas priimantis ar skiriantis subjektas motyvuotu rašytiniu sprendimu gali nušalinti jį nuo tarnybinių pareigų atlikimo bei paskirti asmenį, kuris priims sprendimus dėl vadovo artimo asmens. Įsakymo, kuriame pats vadovas nustato, kas priims sprendimus dėl jam artimo asmens, parengimas neatitinka Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatų.

Svarbu žinoti

Įstatymo 22 straipsnis prievolę kontroliuoti, kaip vykdomos Įstatymo nuostatos, paveda atitinkamų valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų vadovams ar jų įgaliotiems atstovams.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt