Ar gali mero pavaduotoja užsiimti pedagogine veikla savivaldybės biudžetinėje įstaigoje? Mero pavaduotojai kaip viena iš veiklos sričių yra priskirtas švietimo ir ikimokyklinio ugdymo veiklos koordinavimas. 

Įstatymo nuostatos

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatų požiūriu, papildomas darbas gali būti derinamas su darbu valstybinėje tarnyboje, tik jei tokia papildoma veikla nesukelia viešųjų ir privačių interesų konflikto arba interesų konflikto požymiai, atsiradę dėl papildomo darbo, būtų nesisteminio pobūdžio, o Įstatymo nuostatų pažeidimo būtų galima išvengti nusišalinant nuo interesų konfliktą keliančio klausimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrų.

Atsakymas

Nagrinėjamu atveju mero pavaduotojai užsiimant pedagogine veikla ir gaunant atlygį iš švietimo įstaigos, kurios veiklos koordinavimas jai yra nustatytas savivaldybės mero potvarkiu, atsiranda reali interesų konflikto grėsmė. Tačiau, ar mero pavaduotojos papildomas darbas iš tiesų jai kels nuolatinį tiesioginį ir akivaizdų interesų konfliktą ir, ar šis konfliktas galės būti išsprendžiamas nušalinant ją nuo interesų konfliktą keliančių (susijusių su jos papildomu darbu) užduočių savivaldybėje rengimo, svarstymo ar priėmimo, gali nuspręsti tik meras ir (ar) savivaldybės taryba.

Manytina, kad suteikus mero pavaduotojai leidimą dirbti švietimo įstaigoje, būtų tikslinga panaikinti jai priskirtą švietimo ir ikimokyklinio ugdymo veiklos koordinavimo funkciją.

Komisija neturi duomenų apie ateityje galimo interesų konflikto nuolatinumą, pobūdį ir galimybes (pradėjus dirbti švietimo įstaigoje) spręsti interesų konfliktą nušalinant mero pavaduotoją nuo jai interesų konfliktą keliančių su minėta švietimo įstaiga susijusių užduočių. Komisija nesuteikia leidimų asmeniui dirbti papildomą darbą, o galutinį tokio pobūdžio sprendimą gali priimti tik asmens darbdavys ar jo įgalioti asmenys, kurie privalo imtis priemonių, kad nebūtų jokių galimybių dėl valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų veiklos kilti interesų konfliktui.

Svarbu žinoti

Atkreipiame dėmesį, kad savivaldybės tarybos narių nusišalinimo tvarka yra detaliai išdėstyta Komisijos 2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. KS-268 patvirtintose Rekomendacijose dėl savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos narių nusišalinimo tvarkos, o interesų konfliktų rizikos valdymas savivaldybių tarybų nariams išsamiai aptartas Komisijos 2021 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. KS-54 patvirtintose Rekomendacinėse gairėse savivaldybių tarybų nariams dėl galimų interesų konfliktų valdymo. Šiuos dokumentus galite rasti Komisijos interneto tinklalapyje www.vtek.lt.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt