Kas atsakingas už gydytojų rezidentų, laikinai reziduojančių sveikatos priežiūros įstaigoje, privačių interesų deklaravimo kontrolę?

Atsakymas

Komisija, atsakydama į Jūsų paklausimą, informuoja, kad pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 22 straipsnio 1 dalies 2 punktą, kaip deklaruojantys asmenys laikosi šio įstatymo, kontroliuoja ir prižiūri institucijų ir įstaigų vadovai arba jų įgalioti asmenys. Taigi už gydytojų rezidentų, laikinai reziduojančių sveikatos priežiūros įstaigoje, privačių interesų deklaravimo kontrolę yra atsakingas šios įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

Svarbu žinoti

Taip pat atkreipiame dėmesį į Įstatymo 4 straipsnio 2 dalį, kurioje nurodoma, kad valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų viešojo sektoriaus subjektų ir šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų juridinių asmenų, kuriuose dirba deklaruojantys asmenys, (toliau visi kartu – institucijos ir įstaigos) vadovai ar jų įgalioti asmenys informuoja į pareigas renkamus, priimamus ir skiriamus asmenis ir asmenis, kuriems privaloma deklaruoti privačius interesus kitais pagrindais (deklaruojančio asmens statusą turintis asmuo), apie pareigą pateikti deklaraciją.

Deklaruojantis asmuo apie šią pareigą informuojamas priėmimo, skyrimo į pareigas ar deklaruojančio asmens statuso įgijimo metu.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt