Komisijos klausiate, ar galite kaip įgaliotas statytojo asmuo, užpildyti dokumentus ir sukelti juos į IS „Infostatyba“, bei juos patvirtinti savo elektroniniu parašu? Ar tokiais veiksmai nebus pažeistos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 17 straipsnio nuostatos?

Situacija

  • Savo paklausime informuojate, kad iki 2021 m. pabaigos ėjote Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) valstybės tarnautojo pareigas. Šiuo metu nesate valstybės tarnautojas, tačiau norite teikti dokumentų tvarkymo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims, neatstovaujant jų Inspekcijoje, t. y. sukelti dokumentus į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) bei juos patvirtinti savo elektroniniu parašu.
  • Šios techninės paslaugos statytojams reikalingos, kai jie siekia užbaigti statinio statybą ir įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre (toliau – NTR) arba kai siekia NTR įregistruoti nebaigtą statybą. Taip pat pabrėžiate, kad nuo 2022 m. gegužės 1 d. keisis Statybos įstatyme nustatyta Deklaracijų apie statybos užbaigimą (toliau – Deklaracija) tvirtinimo tvarka bei Pažymų apie statinių statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių (toliau – Pažyma) išdavimo tvarka.
  • Inspekcija, skirtingai nei šiuo metu, neteiks minėtų paslaugų, o užpildyta Pažyma ir Deklaracija su pridedamais dokumentais nukeliaus į patikrą pas privačius ekspertus. Taigi, nuo 2022 m. gegužės 1 d. nelieka statytojo santykio su Inspekcija, tuo pačiu statytoją atstovaujantis buvęs Inspekcijos darbuotojas jau nebeturės jokių ryšių su Inspekcija atstovaudamas statytoją, t. y. pildant Deklaraciją ar keliant dokumentus į IS „Infostatyba“.

Įstatymo nuostatos

Įstatymo 17 straipsnyje numatyti atstovavimo apribojimai pasibaigus tarnybai, kaip antai:

1) asmuo, nustojęs dirbti valstybinėje tarnyboje, vienus metus negali atstovauti fiziniams asmenims (išskyrus atstovavimą šio įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu) ar juridiniams asmenims toje institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis paskutinius vienus metus dirbo, o jei įstaiga, kurioje jis paskutinius metus dirbo, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje šios įstaigų sistemos įstaigoje bei

2) asmuo, nustojęs dirbti valstybinėje tarnyboje, vienus metus negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims institucijose ir įstaigose klausimais, kurie buvo priskirti jo tarnybinėms pareigoms.

Komisijos nuomonė

Tuo atveju, jei naudositės buvusios darbovietės, t. y. Inspekcijos, administruojama informacine sistema, per kurią teiksite prašymus dėl Deklaracijų ir Pažymų tvirtinimo paslaugų, kurias teiks ne Jūsų buvusi darbovietė, bet privataus verslo subjektai, t. y. ekspertizės rangovai, Jūsų veiksmai nebus laikytini Įstatymo 17 straipsnyje nustatytu atstovavimu buvusioje darbovietėje.

Tačiau Komisija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad Jums, tiesiogiai arba nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“ kreipiantis dėl paslaugų, kurias teikia pati Inspekcija (pvz. teikiant prašymą dėl ekspertizės rangovo patvirtintos Deklaracijos ar Pažymos pažymėjimo negaliojančia), tokiu atveju tai jau būtų laikoma atstovavimu fiziniams ar juridiniams asmenims savo buvusioje darbovietėje.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt