Teisinės nuostatos

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 13 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog deklaruojančiam asmeniui ar jam artimam asmeniui draudžiama priimti dovanas ar paslaugas, jeigu tai susiję su deklaruojančio asmens tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis.

Todėl manytina, kad situacija, kai vadovas priima dovaną iš savo pavaldinių, vertintina kaip Įstatymo 13 straipsnio nuostatoms prieštaraujantis elgesys.

Draudžiama priimti dovanas iš pavaldinių

Taigi, jeigu UAB vadovas yra deklaruojantis asmuo, tuomet jam draudžiama priimti dovanas iš pavaldiniu, nes dovanos būtų siūlomos dėl jo einamų pareigų.

Be to, UAB vadovas, gaudamas dovanas iš savo pavaldinių, o vėliau priimdamas sprendimus jų atžvilgiu, gali patekti į interesų konflikto situaciją.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt