Institucijoje  įgyvendinamas tarptautinis projektas, finansuojamas Europos Sąjungos programos lėšomis. Projekto partneris iš užsienio pareiškė norą, kad tarnautojas būtų pagrindiniu pranešėju jų šalyje. Ar tarnautojo komandiruotės į užsienį išlaidų finansavimas projekto lėšomis nepažeis Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatų?

Ar nebus šioje situacijoje pažeistos Įstatymo nuostatos?

  • Jei privatūs ar vieši užsienio subjektai padengs išlaidas, patirtas vykdant tarnybines pareigas tarnybinėje komandiruotėje, tai nesudarys prielaidų interesų konfliktui kilti. Interesų konfliktas galėtų kilti, jei tarnautojas priimtų kvietimą vykti į privačių ar viešų užsienio subjektų apmokėtą kelionę (renginį) kaip privatus asmuo, o vėliau tarnyboje spręstų klausimus dėl šių subjektų.
  • Įstatymas nereguliuoja tarnybinių komandiruočių apmokėjimo tvarkos apribojimų. Tačiau situacija, kai deklaruojančių asmenų komandiruočių išlaidas apmokas privatūs ar vieši užsienio subjektai gali sukelti tam tikrų abejonių dėl galimų Įstatymo 13 straipsnyje numatytų ribojimų pažeidimo. Minėtame Įstatymo straipsnyje nustatyta, kad deklaruojančiam asmeniui ar jam artimam asmeniui draudžiama priimti dovanas ar paslaugas, jeigu tai susiję su deklaruojančio asmens tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis. Tačiau šis ribojimas netaikomas paslaugoms, kuriomis naudojamasi tarnybiniais tikslais.

Taigi, paslaugos deklaruojančiam asmeniui leistinos, jeigu šiomis paslaugomis naudojamasi tarnybiniais tikslais, t. y. – vykdant tarnybines pareigas.

Atsakymas

Komisijos nuomone, su einamų pareigų atlikimu yra susiję tik tai, kas konkrečias pareigas užimančiam asmeniui pavesta atlikti teisės aktais (įstatymais, nuostatais, statutais, reglamentais ar kt.) arba jam vykdant tarnybinius pavedimus. Tarnautojo vykimas į įvairaus pobūdžio renginius, apmokamus privačių ar viešų užsienio subjektų, į kuriuos jis gauna kvietimus, turi būti nulemtas vien tik institucijos, o ne asmeninio intereso.

Šiomis aplinkybėmis tarnautojo komandiruotės į užsienio šalį išlaidų finansavimas projekto lėšomis neturėtų būti vertinamas kaip interesų konfliktą kelianti aplinkybė ir nepažeis Įstatymo 13 straipsnio nuostatų.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt