Asmuo užsienio šalyje vykdo konsultacinę veiklą verslo subjektams ir ateina panašios veiklos vykdyti į Lietuvos Respublikos ambasadą. Kaip suderinti šias dvi veiklas?

Situacija

Asmuo užsienio šalyje vykdo individualią veiklą, t. y. konsultuoja Lietuvos ir užsienio įmones plėtros klausimais. Šiuo metu asmuo stabdo individualią veiklą, nes jos pobūdis sutampa su būsimomis pareigomis valstybės tarnyboje. Tam, kad nenutrūktų pajamos iš iki šiol buvusios veiklos bei prisiimti individualios veiklos įsipareigojimai klientams asmuo steigia uždarąją akcinę bendrovę. Ši UAB ir toliau tęs konsultacinę veiklą. Asmuo bus šios UAB 100 proc. akcijų savininkas, o jai vadovaus artimas asmuo.

Ar nebus pažeistos Interesų derinimo įstatymo nuostatos pradėjus veiklą valstybės tarnyboje?

Pripažįstant, kad valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens veiklai daro įtaką interesų konfliktas, kiekvienu atveju būtina aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti, kokios faktinės aplinkybės patvirtina buvus konkretų asmens turtinį ar neturtinį suinteresuotumą. Šių aplinkybių vertinimas negali būti grindžiamas prielaidomis, nerealiomis ar mažai tikėtinomis hipotetinėmis išvadomis ir spėliojimais apie valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens galbūt turėtą ar ateityje būsiantį suinteresuotumą.

Sprendžiant, ar asmuo, dirbantis valstybės tarnyboje, padarė Įstatymo 11 straipsnio 1 dalies pažeidimą, būtina:

  • identifikuoti formaliuosius viešųjų ir privačių interesų konflikto požymius,
  • įrodyti, jog asmuo nesiėmė Įstatyme numatytų priemonių viešųjų ir privačių interesų konfliktui savo veikloje išvengti.

Taigi, kiekvienu atveju privalu identifikuoti konkrečias aplinkybes, t. y. ar sprendimas, kurį svarstant, rengiant ar priimant asmuo dalyvauja, iš tiesų yra akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su konkrečiais jo privačiais interesais (nagrinėjamu atveju – UAB, kurios akcijų savininke būsite ir kuriai vadovaus Jums artimas asmuo).

Vien tik ta aplinkybė, kad asmuo eidamas pareigas Ambasadoje bus UAB akcijų savininkas, o įmonei vadovaus artimas asmuo nėra interesų konfliktas.

Interesų konfliktą, einant pareigas Ambasadoje, gali kelti:

  • dalyvavimas rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, susijusius su minėta UAB,
  • dalyvavimas rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, susijusius su juridiniais ar fiziniais asmenimis, kurie turės galiojančias sutartis su UAB,
  • dalyvavimas rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, susijusius su juridiniais ar fiziniais asmenimis, kurie turės galiojančias sutartis su buvusiais individualios veiklos klientais,
  • dalyvavimas rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, susijusius su juridiniais asmenimis, iš kurių asmuo vis dar gaus komisinius pagal ankstesnius sandorius.

Buvę tarnautojo individualios veiklos klientai nėra savaime interesų konfliktą keliantys asmenys einant pareigas Ambasadoje. Tačiau dalyvavimas rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, susijusius su tokiais klientais, galėtų kelti abejones dėl tarnautojo veiksmų objektyvumo ir nešališkumo.

Svarbu žinoti

Taip pat atkreiptinas dėmesys į Įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą draudimą asmeniui atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesų institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt