Teisinės nuostatos 

Pagal Įstatymo 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus asmuo privalo nusišalinti nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, galintį sukelti viešųjų ir jo privačių interesų konfliktą. Pagal Įstatymo 2 straipsnį, interesų konfliktu laikoma situacija, kai deklaruojantis asmuo atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą, arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais (Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis).

Teismo praktika

Savo ruožtu svarbu atsižvelgti į tai, kad interesų konfliktas negali būti hipotetinis, – jis turi būti tiesioginis ir akivaizdus. Pripažįstant, kad valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens veiklai daro įtaką interesų konfliktas, kiekvienu atveju būtina aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti, kokios faktinės aplinkybės patvirtina buvus konkretų asmens turtinį ar neturtinį suinteresuotumą. Šių aplinkybių vertinimas negali būti grindžiamas prielaidomis, nerealiomis ar mažai tikėtinomis hipotetinėmis išvadomis ir spėliojimais apie valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens galbūt buvusį ar ateityje būsiantį suinteresuotumą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1009/2014).

Atsakymas

Galima dalyvauti darbo grupės veikloje, nes vien tai, kad  sutuoktinė eina slaugytojos pareigas Ligoninėje, nėra pagrindas interesų konfliktui kilti. Tačiau reiktų įvertinti interesų konflikto rizikas atsižvelgiant į tyrimo objektą, pavyzdžiui:

  • dėl išskirtinių darbo sąlygų artimam asmeniui suteikimo,
  • sprendimų artimo asmens turimai profesiniai specializacijai pagerinti,
  • pareigybių perskirstymo,
  • kitu tiesioginiu poveikiu artimo asmens darbui,
  • sprendimas akivaizdžiai ir tiesiogiai būtų susijęs su deklaruojančio asmens privačiais interesais ir pan.

Tuomet mero patarėjui reikėtų apsvarstyti nusišalinimo galimybę ir nedalyvauti rengiant, svarstant ar priimant tokius sprendimus.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt