Situacija

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM gavo kvietimą iš analogiškos Lenkijos valstybinės organizacijos dėl dalyvavimo stipriausio ugniagesio varžybose (sportinės varžybos iš keleto rungčių). Departamentas sudarė 8 asmenų komandą, kurią pagal Lenkijos atstovų kvietimą delegavo į minėtas varžybas. Minėtose varžybos Lietuvos komanda keliose rungtyse laimėjo prizines vietas ir už tai gavo ne tik simbolinius medalius, bet ir prizus, kai kurių vertė viršija 150 Eur sumą.

Prašote pateikti konsultaciją:
1. ar varžybose laimėtas prizas laikytinas dovana pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 13 straipsnį?
2. Ar aprašytai situacijai taikytinas Įstatymo 13 straipsnio 1 dalies nuostata, pagal kurią deklaruojantis asmuo negali priimti dovanų ar paslaugų, jeigu tai susiję su deklaruojančio asmens tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis?

Atsakydama į Jūsų paklausimą Komisija pabrėžia, kad vertindama Jūsų nurodytas aplinkybes gali atsakyti vadovaudamasi tik Jūsų pateikta bendrojo pobūdžio informacija ir teikia nuomonę dėl bendrųjų Įstatymo nuostatų vykdymo.

Įstatymo nuostatos

Įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog deklaruojančiam asmeniui ar jam artimam asmeniui draudžiama priimti dovanas ar paslaugas, jeigu tai susiję su deklaruojančio asmens tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis. Minėtas dovanų, paslaugų priėmimo ribojimas netaikomas:

1. 150 eurų vertės neviršijančioms dovanoms, gautoms pagal tarptautinį protokolą;
2. 150 eurų vertės neviršijančioms dovanoms, gautoms pagal tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su asmens tarnybinėmis pareigomis;
3. 150 eurų vertės neviršijančioms reprezentacijai skirtoms dovanoms su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika;
4. paslaugoms, kuriomis naudojamasi tarnybiniais tikslais.

Jei minėtuose 1–3 punktuose nurodytų dovanų vertė viršija 150 eurų, jos yra laikomos valstybės ar savivaldybės nuosavybe. Tokios dovanos įvertinamos ir saugomos institucijos ar įstaigos vadovo nustatyta tvarka, vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

Dovanos apibrėžimas

Komisija pabrėžia, kad žodžio „dovanoti” reikšmę Dabartinės lietuvių kalbos žodynas įvardija kaip „duoti veltui”. Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, dovanojimu laikoma, kai dovanotojas (dovanos teikėjas neatlygintinai perduoda turtą ar turtinę teisę (reikalavimą) apdovanotajam (dovanos gavėjui nuosavybės teise arba atleidžia apdovanotąjį nuo turtinės pareigos dovanotojui ar trečiajam asmeniui (6.465 straipsnio 1 dalis). Dovanotojas, teikdamas dovaną tikisi glaudesnių santykių ar kad apdovanotasis ateityje bus palankesnis jam ir pan. Taigi dovana – bet koks neatlygintinai perduodamas turtas ar turtinė teisė, t. y. esminis dovanojimo požymis yra neatlygintinumas.

Varžybos, kuriose dalyvavo ugniagesiai

Nagrinėjamuoju atveju ugniagesiai dalyvavo „FireFit“ varžybose, į kurias atvyko Lenkijos, Estijos, Vokietijos, Čekijos, Slovakijos ir Lietuvos atstovai. Prizai buvo įteikti geriausiai pasirodžiusioms komandoms ir dalyviams. „FireFit“ čempionatai organizuojami beveik 30 metų, jų rungtys glaudžiai susijusios su gaisro gesinimo užduotimis. 2021 m. birželio 25 – 26 dienomis Torunės mieste Lenkijoje vyko „FireFit“ čempionatas , kuriame varžybų dalyviai atliko įvairias užduotis: lipimas su ugniagesių apranga į bokštą nešant gaisrinę žarną, manekeno tempimas, gesinimas ir kt.

Pajamų mokesčio įstatymo nuostatos

Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 8 dalis sporto veiklą apibrėžia, kaip sportininko (gyventojo, kuris atlieka tam tikrą fizinę ar protinę veiklą, grindžiamą tam tikromis taisyklėmis ir organizuojamą tam tikra specialiai šiai veiklai nustatyta forma) rengimosi varžyboms ir dalyvavimo varžybose veikla. Nagrinėjamu atveju varžybų rungtys reikalauja fizinio pasirengimo ir profesinių žinių.

Lietuvos Respublikos valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos prizu, laimėjimu laiko sporto varžybų, konkursų, kitokių akcijų, renginių metu gyventojo pinigais ar natūra gautus prizus ir laimėjimus (kai laimėtojas nustatomas pagal sėkmės principą arba pagal tam tikrų nustatytų sąlygų įvykdymą). Taigi aprašomoje situacijoje varžybų dalyviams, iškovojusiems prizines vietas, įteikti prizai, Komisijos nuomone, gali būti laikomi sporto varžybų laimėjimais.

Atsakymas

Atsižvelgusi į išdėstytą argumentaciją ir įvertinusi Jūsų pateiktą informaciją, Komisija teikia nuomonę, kad sporto veiklos (varžybų) prizai, laimėjimai nelaikytini dovana pagal Įstatymo 13 straipsnio nuostatas, nes jie buvo įteikti už tam tikrus fizinius pasiekimus, o ne dėl asmens tarnybinės padėties ar tarnybinių pareigų. Be to, Įstatymo 13 straipsnio dovanų ar paslaugų priėmimo apribojimai netaikomi priimant prizus, laimėjimus dėl asmens ar komandos sportinės veiklos pasiekimų.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt