Kur skelbiami VTEK priimti sprendimai dėl galimų įstatymo nuostatų pažeidimo?

Informuojame, kad VTEK, atlikus tyrimą, priimti sprendimai yra skelbiami VTEK tinklalapyje skiltyje Priimti sprendimai. Šiuose viešai skelbiamuose spendimuose yra išsamiai nurodyti tyrimo pagrindas ir dalykas, nustatytos faktinės aplinkybės, asmenų paaiškinimai, teisinis veikos vertinimas ir motyvai bei konkretūs įstatymo straipsniai, kuriuos asmuo (ne)pažeidė/tyrimas nutrauktas.

Vadovaujantis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo (toliau – VTEKĮ) 31 straipsnio 2 dalimi, VTEK sprendimai, VTEK narių vardinio balsavimo rezultatai ir atskirosios nuomonės pažeidimų prevencijos tikslais vienus metus po sprendimo priėmimo viešai skelbiami VTEK interneto svetainėje, nepateikiant šių sprendimuose nurodytų duomenų:

  • asmenų, dėl kurių priimtas sprendimas, ir kitų fizinių asmenų asmens kodų, gyvenamosios vietos adresų, gimimo, santuokos, ištuokos ir mirties datų bei vietos, duomenų apie asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, telefono numerių, elektroninio pašto adresų ir kitų kontaktinių duomenų, privačių transporto priemonių valstybinių numerių, banko ar kitų kredito įstaigų privačių sąskaitų numerių, unikalių nekilnojamojo ar kito registruotino turto numerių, tikslių šio turto buvimo vietos adresų. Be to, neskelbiami kitų fizinių asmenų vardai ir pavardės;
  • asmens, kuris pateikė pranešimą, asmens duomenų.