3 ETAPAI:

 1. Įgaliotas asmuo užsieniečiui sukuria kortelę (paskyrą);
 2. Užsienietis patvirtina paskyrą;
 3. Užsienietis deklaruoja privačius interesus.
3

1 ETAPAS: UŽSIENIEČIO KORTELĖS (PASKYROS) SUKŪRIMAS

 1. Vadovo įgaliotas asmuo, kuriam suteikta teisė Privačių interesų registre (toliau – PINREG) tvarkyti darbuotojų duomenis, elektroninėmis ryšio priemonėmis turi prisijungti prie PINREG (https://pinreg.vtek.lt/app/) šia seka: „Įstaigos atstovui“„Prisijungti per El. valdžios vartus“.
 2. Prisijungus prie PINREG, kairėje pusėje pasirenkamas meniu punktas „Tvarkyti darbuotojų duomenis“, tuomet lango viršuje reikia spausti mygtuką „Kurti asmenį“ (užsieniečių nėra PINREG asmenų sąraše, todėl įgaliotam asmeniui jo duomenis galima įvesti tik rankiniu būdu).
 3. Atsidariusiame lange būtina pažymėti varnelę, kad „Darbuotojas nėra Lietuvos gyventojas arba rezidentas“ bei pagal rodomus laukus užpildyti norimo įtraukti asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą. Suvedę, paspauskite mygtuką „Ieškoti“ (PINREG nustatys, ar toks asmuo jau yra registruotas PINREG – pvz., dėl kitų pareigų, kurias einant privalu deklaruoti privačius interesus. Tuo atveju, jei asmuo rastas, tiesiog pasirinkite jį įtraukti į savo atstovaujamos įstaigos deklaruojančių asmenų sąrašą).
 4. Jei asmuo PINREG nerastas, spauskite mygtuką „Kurti naują“. Atsidariusiame lange suveskite papildomus prašomus duomenis (padalinį, pareigybės pobūdį, nurodykite konkrečias pareigas, o taip pat nurodykite el. pašto adresą, į kurį PINREG atsiųs asmeniui registracijos prie PINREG nuorodą). Spauskite „Sukurti“.
 5. Šiais veiksmais įgalioto asmens funkcija, sukuriant užsieniečio kortelę PINREG ir įgalinant jį deklaruoti privačius interesus, yra baigta. Kitus veiksmus – prisiregistruoti bei deklaruoti PINREG, – turi atlikti asmuo, kuriam sukurta kortelė.

2 ETAPAS: PASKYROS PATVIRTINIMAS

Kokie yra užsieniečio veiksmai, gavus PINREG pranešimą el. paštu?

 1. Sukūrus PINREG kortelę užsieniečiui, jis įgalioto asmens nurodytu el. paštu iš pinreg_no_reply@vtek.lt gauna tokį pranešimą:
 2. Užsieniečiui reikia patvirtinti paskyros duomenis (spaudžiant mygtuką anglų ar lietuvių kalba) – paspaudus bus nukreiptas į PINREG paskyros sukūrimo langą. Atkreiptinas dėmesys, kad paskyros sukūrimo langas PINREG pateikiamas lietuvių kalba, todėl užsieniečiui rekomenduotina pasikeisti kalbą į norimą kitą (pvz., Google Chrome naršyklėje, pakanka dešiniu pelės klavišu paspausti ant lango, kurį norima versti, bei pasirinkti „Translate to English“).
 3. Atsidariusiame lange, užsienietis turėtų papildyti nurodytus duomenis savo tel. numeriu, taip pat susikurti slaptažodį, skirtą prisijungimui prie PINREG bei nurodyti, ar sutinka gauti VTEK informaciją nurodytu el. paštu (neprivaloma).
 4. Patvirtinus duomenis, užsienietis (ar asmuo, kuris neturi galimybių jungtis prie PINREG per el. valdžios vartus) jau gali jungtis su savo susikurtais duomenimis (https://pinreg.vtek.lt/app/teikti-deklaracija):

Svarbu žinoti

Šiais veiksmais asmens registracija yra baigta, prisijungus jau galima deklaruoti privačius interesus (vedlio pagalba) ar atnaujinti savo deklaruotus duomenis.

Pažymėtina, kad PINREG duomenys pateikiami lietuvių kalba, todėl asmuo kalbą turėtų pasikeisti interneto naršyklėje (kaip minėta, pvz., Google Chrome naršyklėje, pakanka dešiniu pelės klavišu paspausti ant lango, kurį norima versti, bei pasirinkti „Translate to English (ar kitą kalbą)“) – visi PINREG duomenys reaguoja į kalbos keitimą tiek PINREG meniu punktuose bei tekstuose, tiek deklaracijos formos laukuose.

3 ETAPAS: PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS

Privačių interesų deklaraciją sudaro šie duomenys:

 • interesai, kuriuos privaloma atskleisti visuomet;
 • interesai, kurie atskleidžiami, jeigu jie kelia (realūs interesų konfliktai) ar gali kelti (tikėtini interesų konfliktai) interesų konflikto situaciją;

Daugiau apie deklaravimo taisyklės skaitykite čia: https://www.prevencijavtek.lt/?page_id=5684