Ar Privačių interesų registre (toliau – PINREG) yra duomenys apie deklaruojančio asmens privačius interesus, kai jis paskutinį kartą deklaravo 2015 m.? Kodėl nėra galimybės patikslinti (atnaujinti) deklaracijos, teiktos per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo sistemą (toliau – VMI EDS), kokius veiksmus reikia atlikti, kad deklaracija būtų prieinama viešai ir rodoma paieškos rezultatuose?

Teisinės nuostatos

PINREG sistemoje yra tik 2015 m. pateikta deklaruojančio asmens privačių interesų deklaracija. Tačiau ji nėra viešai skelbiama.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas (toliau – Įstatymas) deklaruojantį asmenį įpareigoja nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus ir atsakomybė už šios pareigos nevykdymą taikoma pačiam deklaruojančiam asmeniui.

Informuojame, kad 2021 m. sausio 4 d. pradėjo veikti PINREG. Įstatymo 8 straipsnio 2 dalis nustato, kad Komisija, pakeitusi deklaracijos formą ir (ar) deklaracijos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisykles, prireikus gali nustatyti ne trumpesnį kaip 30 kalendorinių dienų terminą, per kurį deklaruojantys asmenys turi pateikti naują deklaraciją ar patikslinti, papildyti pateiktąją.

Vadovaudamasi minėtąja nuostata 2020 m. gruodžio 30 d. Komisija patvirtino naujas Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisykles, kuriose nustatė, kad visi deklaruojantys asmenys iki 2021 m. birželio 1 d. turėjo pateikti naują deklaraciją per PINREG sistemą (pasiekiama per www.vtek.lt, taip pat tiesiogiai https://pinreg.vtek.lt/). Po šio termino Komisija nutraukė deklaracijų, teiktų per VMI EDS, duomenų viešinimą.

Pabrėžiame, kad PINREG sistemoje deklaruojant pirmąjį kartą automatiškai perkelti duomenų iš ankstesnės 2015 m. per  VMI EDS teiktos deklaracijos nepavyks  dėl visai kitokios formos ir naujų sąsajumų – ankstesnę deklaraciją galima tik peržiūrėti, todėl reikia užpildyti naują deklaraciją. Pildant deklaraciją PINREG surinks duomenis iš kitų registrų ir pateiks deklaruojančiam asmeniui preliminarią deklaracijos versiją, kurią liks papildyti ir pateikti. Tuomet ji bus viešai skelbiama PINREG ir matoma viešojoje paieškoje. Vėlesnes deklaracijas galima teikti ar tikslinti jau PINREG pateiktosios pagrindu.

Atsakymas

Taigi, jei deklaruojantis asmuo nėra pateikęs privačių interesų deklaracijos per PINREG, todėl jo deklaracijos, teiktos per VMI EDS, duomenys neviešinami.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt