Ar reikia nurodyti privačių interesų deklaracijoje individualią veiklą pagal pažymą, kai asmuo yra ir konsultantas viešuosiuose pirkimuose?

Įstatymo nuostatos

Pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą (toliau – Įstatymas) nėra pareigos deklaruoti individualios veiklos.

Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 2 punktas nustato, kad deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti privačius interesus, egzistuojančius ar galinčius atsirasti dėl jo, sutuoktinio, sugyventinio, partnerio ryšių su juridiniais ir fiziniais asmenimis sudarius sandorį (per 12 mėnesių iki deklaracijos pateikimo dienos), kurio vertė didesnė negu 3 000 eurų, įskaitant individualios veiklos sandorius. Tokiu atveju deklaracijoje reikėtų nurodyti ryšius, atsiradusius sudarius individualios veiklos sandorius  (deklaracijoje „Ryšiai sudarius sandorius“).

Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 4 punktas įpareigoja deklaruojančius asmenis privačių interesų deklaracijoje nurodyti privačius interesus, egzistuojančius ar galinčius atsirasti dėl jam artimo asmens ar kito asmens arba dėl su šiais asmenimis arba juo pačiu susijusių duomenų. Taigi privalu deklaruoti kitus duomenis, susijusius su individualia veikla (deklaracijoje „Kiti duomenys“), jei jie kelia ar gali kelti interesų konfliktą atliekant tarnybines pareigas.

Komisija pabrėžia, kad, pagal Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 2 ir 4 punktų nuostatas, pats deklaruojantis asmuo turi įvertinti, ar dėl sandorio šalies jam kyla ar ateityje gali kilti interesų konfliktas atliekant tarnybines pareigas. Jeigu dėl sudaryto sandorio šalies ar kitų duomenų interesų konfliktas nekyla ar nėra tikėtinos galimybės kilti ateityje, deklaracijoje šių duomenų nurodyti nereikia.

Komisijos atsakymas

Jei atliekant tarnybines pareigas Jums gali tekti spręsti (ar dalyvauti sprendžiant) klausimus dėl individualios veiklos sandorių šalių ar kitų individualios veiklos ryšių, tada tokius duomenis deklaruoti reikia. Jei tokios tikimybės nėra, privačių interesų deklaracijoje šių duomenų nurodyti nereikia.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt