Ar būdama vaiko priežiūros atostogose privalau patikslinti privačių interesų deklaraciją, jei šiuo metu tapau mažosios bendrijos nare?

Įstatymo nuostatos

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 6 straipsnis nustato privačių interesų deklaracijos turinį.

Įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyti besąlyginiai duomenis, kuriuos privaloma pateikti bet kokiu atveju. Pagal Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3 punktą deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti duomenis apie juridinius asmenis, kuriuose jo, jo sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio turimų akcijų suteikiami balsai visuotiniame akcininkų susirinkime ar turimos juridinio asmens dalyvio teisės kitų teisinių formų juridiniuose asmenyse leidžia daryti lemiamą įtaką šių juridinių asmenų veiklai.

Tuo tarpu Įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatyti duomenys deklaruojami tik tuo atveju, jei dėl jų gali kilti ar kyla interesų konfliktas atliekant tarnybines pareigas. Šios dalies 3 punktas įpareigoja deklaruoti duomenis dėl deklaruojančio asmens ar jam artimų asmenų narystės ar (ir) einamų pareigų juridiniuose asmenyse, jei dėl to gali kilti interesų konfliktas.

Interesų konfliktą Įstatymas apibrėžia kaip situaciją, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais.

Vadovaujantis Įstatymo 7 straipsniu, atsiradus naujų šio įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų duomenų ar privačių interesų, pasikeitus pateiktoje deklaracijoje nurodytiems duomenims ar privatiems interesams, deklaruojantis asmuo privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, patikslinti arba papildyti deklaraciją.

Atsakymas

Komisija pabrėžia, kad Įstatymas nenustato išimčių ar ilgesnio privačių interesų deklaracijos papildymo, patikslinimo termino nei Įstatymo 7 straipsnyje. Todėl tapus mažosios bendrijos nare, jei šiuo atveju turimos mažosios bendrijos dalyvio teisės leidžia Jums daryti lemiamą įtaką šių juridinio asmens veiklai, privalote nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų papildyti privačių interesų deklaraciją.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt