Deklaruojantysis asmuo klausia, kodėl jo sutuoktinės, kuri yra privatus asmuo ir turi teisę į savo duomenų apsaugą, duomenys taip pat yra viešinami?

Teisinės nuostatos

Vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 6 straipsniu, nustatančiu privačių interesų deklaracijos turinį, deklaracijoje turite nurodyti duomenis apie savo sutuoktinį. Kokie duomenys turi būti deklaruojami, nustato šio Įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalys.

Įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad deklaruojantis asmuo gali nenurodyti artimo asmens ir jo privačių interesų, jeigu šie duomenys yra įslaptinti ir (ar) artimas asmuo vykdo žvalgybą, kontržvalgybą arba kriminalinę žvalgybą.

Įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad aktualių deklaracijų duomenys yra vieši, išskyrus:

  1. asmenų, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti;
  2. asmenų, kurie vykdo žvalgybą, kontržvalgybą arba kriminalinę žvalgybą;
  3. profesinės karo tarnybos karių deklaracijų duomenys.

Įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad negali būti viešai skelbiami deklaracijoje nurodyti asmens kodas, specialiųjų kategorijų asmens duomenys, kitos sandorio šalies, kuri yra fizinis asmuo, asmens duomenys, pagal šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 2 ir 4 punktus deklaruojamų kitų fizinių asmenų asmens duomenys, daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų ar sodininkų bendrijų duomenys, taip pat kiti duomenys, kuriuos skelbti draudžiama pagal įstatymus.

Atsakymas

Komisija informuoja, kad neviešinami tik Įstatymo 10 straipsnyje nustatytų asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys, o minėtųjų asmenų sutuoktinių (nagrinėjamu atveju privataus asmens) deklaracijų duomenys, jeigu jie nepriskiriami aukščiau minėtai neviešinamų duomenų kategorijai, skelbiami viešai, nes taip numatyta Įstatyme ir Komisija neturi teisinio pagrindo jų neviešinti.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt