Tarybos narys, būdamas viešosios įstaigos steigėjas ir vadovas, pateikė įgaliojimą kitam asmeniui tvarkyti visus reikalus, susijusius su minėta viešąja įstaiga ir  savivaldybe, kurioje jis dirba. Ar šiuo atveju įgaliojimas sutartis pasirašyti kitam asmeniui yra tinkama priemonė išvengti Viešųjų ir priavčių interesų įstatymo (toliau – Įstatymas) 12 straipsnio 2 dalies nuostatų pažeidimo?

Įstatymo nuostatos

Įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo neturi teisės atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesų institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje.

Atsakymas

Taigi, jei pagal tarybos nario įgaliojimą jo interesams, susijusiems su jo vadovaujama viešąja įstaiga, savivaldybės administracijoje ir taryboje atstovaus kitas asmuo, kuriam nėra taikomi įvardinti ribojimai, tai bus galima vertinti kaip tinkamą priemonę tarybos nariui išvengti Įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatų pažeidimo.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt