Savivaldybių tarybos posėdžiuose prieš balsavimus tarybos nariai turi nusišalinti, jeigu gali kilti interesų derinimo problema. Tačiau ką daryti tokiais atvejais, kai klausimą privaloma priimti, o nusišalinti nori didžioji dalis narių ir dėl to neliktų kvorumo?

Teisės nuostatos

Atsakydami atkreipiame dėmesį į Komisijos 2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. KS-270 patvirtintus „Privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijus“. Šiame dokumente nurodyta, kad kolegiali valstybės ar savivaldybių institucija motyvuotu rašytiniu sprendimu gali nepriimti deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo ir įpareigoti jį toliau atlikti tarnybines pareigas jei priėmus privačius interesus deklaruojančio asmens pareikštą nusišalinimą neliktų galimybių priimti sprendimą. Tačiau kiekvienas nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo) atvejis turi būti svarstomas individualiai (atskirai), įvertinant visas pateiktas aplinkybes, galinčias lemti interesų konfliktą.

Atsakymas

Savivaldybės tarybos narys, svarstant, rengiant ar priimant klausimus, kuriuos privalu priimti (pvz. biudžeto tvirtinimą, rinkliavų nustatymą ir pan.) turėtų nusišalinti savivaldybės taryboje svarstant tą sprendimo dalį, kuri tarybos nariui kelia interesų konfliktą. Tuo tikslu svarstytina galimybė klausimą suskaldyti dalimis ir kiekvieną dalį svarstyti atskirai (tarybos nariui nusišalinant nuo tos dalies, kurioje įvardintas jam interesų konfliktą keliantis privatus ar juridinis asmuo) ir tik vėliau, jau balsuojant dėl viso klausimo, balsuoti visiems tarybos nariams.

Jei to padaryti neįmanoma (nes nusišalinus tarybos nariams nebūtų reikalingo kvorumo ir galimybės priimti sprendimą) – savivaldybės taryba (likę savivaldybės tarybos nariai) motyvuotu rašytiniu sprendimu gali nepriimti tarybos nario asmens pareikšto nusišalinimo ir įpareigoti jį toliau atlikti tarnybines pareigas.

Svarbu žinoti

Savivaldybės tarybos nariai negali dalyvauti sprendžiant (rengiant, svarstant ar priimant) savo nusišalinimo klausimus.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt