VšĮ Ligoninė yra nacionalinės sveikatos sistemos viešoji sveikatos priežiūros įstaiga, kurios steigėjas yra  savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – savivaldybės taryba, – rengia, svarsto ir priima sprendimus, susijusius su įstaigos veikla. Ar Ligoninės direktoriaus pavaduotojas, kuris yra ir tarybos narys, gali atstovauti Ligoninei ir vykdyti direktoriaus kompetencijai priskirtas funkcijas, Ligoninės direktoriaus atostogų, nedarbingumo, komandiruotės ir kitų atvejų metu?

Įstatymo nuostatos

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo neturi teisės atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesų institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje.

Tačiau Įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje yra nustatytos teisės atstovauti apribojimų išimtys. Įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 2 punktas teigia, kad 12 straipsnyje nurodyti apribojimai netaikomi, kai valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo atstovauja kitai savo darbovietei, kuri yra viešojo sektoriaus subjektas.

Atsakymas

Jūsų nurodytu atveju, valstybinėje tarnyboje dirbantis Ligoninės direktoriaus pavaduotojas gali atstovauti savo darbovietei Taryboje, nes Ligoninė yra viešojo sektoriaus subjektas.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt