Į Ministeriją priimamas valstybės tarnautojas, kuris prieš tai dirbo Teisme posėdžių sekretoriumi. Ar gali šis asmuo atstovauti Ministerijai Teisme, kuriame prieš tai dirbo?

Įstatymo nuostatos

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 17 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, nustojęs dirbti valstybinėje tarnyboje, vienus metus negali atstovauti fiziniams asmenims (išskyrus atstovavimą šio įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu) ar juridiniams asmenims toje institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis paskutinius vienus metus dirbo, o jei įstaiga, kurioje jis paskutinius metus dirbo, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje šios įstaigų sistemos įstaigoje. Pagal šio straipsnio 2 dalį asmuo, nustojęs dirbti valstybinėje tarnyboje, vienus metus negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims institucijose ir įstaigose klausimais, kurie buvo priskirti jo tarnybinėms pareigoms.

Paminėtina, kad Įstatymo 12 straipsnyje, nustatančiame atstovavimo ribojimus dar tebedirbant valstybinėje tarnyboje, nurodyta, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo neturi teisės atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesų institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje (2 dalis). Tačiau šis ribojimas netaikomas, kai valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo atstovauja kitai savo darbovietei, kuri yra viešojo sektoriaus subjektas (12 straipsnio 3 dalies 2 punktas).

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šio straipsnio ribojimai taikomi tik valstybinėje tarnyboje dirbusiems asmenims, kurie jie yra apibrėžti Įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje.

Atsakymas

Sistemiškai aiškinant Įstatymo nuostatas Komisija teikia nuomonę, kad jei asmuo neprarado valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens statuso, jam Įstatymo 17 straipsnio nustatyti ribojimai pasibaigus valstybinei tarnybai nėra taikomi.

Kadangi iš Jūsų pateiktos informacijos matyti, kad minimas asmuo Ministerijoje eina valstybės tarnautojo pareigas, vadinasi jis tebelaikomas valstybinėje tarnyboje dirbančiu asmeniu ir jam šiuo atveju apribojimas atstovauti Ministerijai savo buvusioje darbovietėje (Teisme) netaikomas.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad jei Jūsų minimas asmuo, eidamas Teismo sekretoriaus pareigas, nebuvo priskirtinas valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims (pagal Įstatymo 2 straipsnio 5 dalį), tuomet Įstatymo 17 straipsnio apribojimai pasibaigus valstybės tarnybai jam ir šiuo pagrindu nebūtų taikomi.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt