Jei asmuo deklaruoja sutuoktinio darbovietę (-es) ir pareigas jose (pvz. UAB „X“ vykdantysis direktorius ir MB „Y“ direktorius), ar būtina tas pačias darbovietes nurodyti ir prie ryšio su juridiniais asmenimis? Ar visgi prie ryšių su juridiniais asmenimis turi būti nurodomi kiti nei darbovietė juridiniai asmenys, kuriuose asmuo ar jo sutuoktinis turi teisę priimti sprendimus?

Teisinės nuostatos

Vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 6 straipsnio nuostatomis:

1. Deklaravimo etape „Sutuoktinio darbovietės“ deklaruojantis asmuo privalo nurodyti:

  • deklaruojančiojo asmens sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietes ir (ar) einamos pareigas (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

2. Deklaravimo etape „Ryšiai su juridiniais asmenimis“ deklaruojantis asmuo privalo nurodyti:

2.1. duomenis apie juridinius asmenis, kuriuose jo, jo sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio turimų akcijų suteikiami balsai visuotiniame akcininkų susirinkime ar turimos juridinio asmens dalyvio teisės kitų teisinių formų juridiniuose asmenyse leidžia daryti lemiamą įtaką šių juridinių asmenų veiklai (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

2.2. duomenis apie privačius interesus, egzistuojančius ar galinčius atsirasti:

  • dėl to, kad deklaruojantis asmuo ar jam artimas asmuo yra juridinio asmens dalyvis. Šiuo atveju deklaracijoje pateikiama informacija apie šio juridinio asmens dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose arba Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių finansuojamuose paramos teikimo arba Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektuose, įgyvendinamuose institucijos ar įstaigos, kurioje deklaruojantis asmuo dirba, arba jai pavaldžios institucijos ar įstaigos (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punktas);
  • dėl deklaruojančiojo asmens ar jam artimų asmenų narystės ar (ir) einamų pareigų juridiniuose asmenyse, išskyrus narystę politinėse partijose ir profesinėse sąjungose (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

Deklaruojantis asmuo gali nenurodyti artimo asmens ir jo privačių interesų, jeigu šie duomenys yra įslaptinti ir (ar) artimas asmuo vykdo žvalgybą, kontržvalgybą arba kriminalinę žvalgybą. Deklaruojančio asmens privačiais interesais nelaikomi Įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje su artimais asmenimis susiję duomenys, kurie deklaruojančiam asmeniui objektyviai negali būti žinomi.

Atsakymas

1. Komisijos nuomone, šiuo atveju deklaruojantis asmuo savo deklaracijoje etape „Sutuoktinio darbovietės“ nurodo, jog sutuoktinis yra UAB „X“ vykdantysis direktorius ir MB „Y“ direktorius, t. y. tik jo užimamas pareigas, jeigu jis neturi įmonės akcijų ar kitų juridinio asmens dalyvio teisių, kurios leidžia daryti lemiamą įtaką tokių juridinių asmenų veiklai. Kitaip tariant, jeigu jis yra tik samdomas UAB ar MB darbuotojas ir nedaro lemiamos įtakos šių juridinių asmenų veiklai.

2. Tuo atveju, kuomet deklaruojančio asmens sutuoktinis yra UAB „X“ ne tik vykdantysis direktorius, bet ir akcininkas ar pagrindinis akcininkas, o MB „Y“ ne tik direktorius, bet ir steigėjas (MB savininkas), tuomet deklaracijoje prie „Sutuoktinio darbovietės“ nurodomos jo pareigos, o prie „Ryšiai su juridiniais asmenimis“ nurodomi turimi ryšiai (akcininkas, steigėjas ir kt.) su šiais juridiniais asmenimis.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt