Ar valstybės valdomos įmonės (pvz., akcinės bendrovės) darbuotojui, deklaruojančiam privačius interesus (pvz.: valdybos nariui, stebėtojų tarybos narui, bendrovės vadovui, pirkimų komisijos nariui, ekspertui ar pan.), yra privalu savo privačių interesų deklaracijoje deklaruoti įsigytas/turimas šios bendrovės akcijas?

Teisinės nuostatos ir situacijos analizė

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 6 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyta, kad deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti duomenis apie juridinius asmenis, kuriuose jo, jo sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio turimų akcijų suteikiami balsai visuotiniame akcininkų susirinkime ar turimos juridinio asmens dalyvio teisės kitų teisinių formų juridiniuose asmenyse leidžia daryti lemiamą įtaką šių juridinių asmenų veiklai.

Atkreiptinas dėmesys į Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą nuostatą, kad deklaruojančiam asmeniui draudžiama naudotis viešai neskelbiama tarnybine informacija ne tarnybinei veiklai.

Taigi, atsakant į Jūsų klausimą privalu nustatyti:

1. ar bendrovės darbuotojo įsigytos akcijos leidžia daryti lemiamą įtaką šio juridinio asmens veiklai;

2. ar asmuo, turintis bendrovės, kurioje dirba, akcijų, gali pasinaudoti viešai neskelbiama informacija, kad įtakoti akcijų ar už jas išmokamų dividendų vertę, ar kitaip įtakoti savo turtinę padėtį.

Atsakymas

1. Bendrovės, kurioje asmuo dirba, akcijų įsigijimas deklaruotinas, jei šios bendrovės turimų akcijų suteikiami balsai visuotiniame akcininkų susirinkime leidžia daryti lemiamą įtaką šio juridinio asmens veiklai.
2. Rekomenduojame bendrovės akcijų įsigijimą atskleisti už Įstatymo vykdymo kontrolę atsakingiems bendrovės darbuotojams, jog jie įvertintų, ar akcijų turintis asmuo disponuoja viešai neskelbiama informacija, galinčia turėti įtakos įsigytų akcijų ir/ar už jas išmokamų dividendų vertei ir/ar kitaip pakeisti šio darbuotojo turtinę padėtį.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt