Mielas politike,
baigėte politiko pareigas savivaldybėje? Maloniai primename, kaip reikėtų elgtis tam tikromis aplinkybėmis:

Draudimas įsidarbinti

Baigusiam savivaldybės tarybos nario pareigas asmeniui gali būti draudžiama įsidarbinti tam tikrose institucijose šios savivaldybės teritorijoje.
Jums, baigusiam eiti savivaldybės politiko pareigas, vienus metus draudžiama dirbti tame juridiniame asmenyje, dėl kurio per pastaruosius vienus metus rengėte, svarstėte ar priėmėte bent vieną iš toliau nurodomų sprendimų:

  • dėl to juridinio asmens veiklos priežiūros ar kontrolės (pvz., sprendimas atlikti savivaldybės mokyklos veiklos auditą);
  • dėl to juridinio asmens turto (pvz., įstaigai panaudos būdu skirti patalpas);
  • dėl lėšų tam juridiniam asmeniui skyrimo (pvz., skirti ligoninei finansavimą).

Jei pagal Vietos savivaldos įstatymo nuostatas turite teisę grįžti į iki paskyrimo meru ar vicemeru eitas pareigas, ribojimas dirbti, t. y. grįžti į ankstesnes pareigas, netaikomas.

Draudimas atstovauti

Jums, baigusiam eiti savivaldybės politiko pareigas, vienus metus draudžiama juridinių ar kitų fizinių asmenų vardu kreiptis (atstovauti) į savivaldybę ir (ar) bet kurią savivaldybės įstaigų sistemos įstaigą, t. y. juridinius asmenis, kurių atžvilgiu savivaldybė turi pavaldumo, atskaitomybes, koordinavimo funkcijas (pvz., buvęs tarybos narys savo valdomos bendrovės vardu asmeniškai negali kreiptis į savivaldybę dėl žemės sklypo paskirties keitimo).

VTEK gali suteikti draudimo taikymo išimtį

VTEK, gavusi asmens prašymą ir įvertinusi visą surinktą informaciją, konkrečiais atvejais gali priimti sprendimą dėl ribojimų dirbti ar atstovauti taikymo išimčių.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt