Ar vykdydamas tarnybines funkcijas galiu spręsti klausimus, susijusius su asmeniu, kuris priklauso tai pačiai politinei partijai kaip ir aš?

Teisės nuostatos

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas (toliau – Įstatymas) interesų konfliktą apibrėžia kaip situaciją, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais (2 straipsnio 2 dalis).

Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyta prievolė privačių interesų deklaracijoje nurodyti narystę ir pareigas įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose.

Taigi, sistemiškai vertinant Įstatymo nuostatas darytina išvada, kad narystė politinėje partijoje besąlygiškai nelaikytina privačiu interesu, todėl Įstatymo prasme valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens buvimas politinės partijos nariu ir dalyvavimas priimant sprendimus, susijusius su atitinkama politine partija ar jos nariais, pats savaime, nesant jokių kitų duomenų apie asmens privačius interesus, nesukelia viešųjų ir privačių interesų konflikto.

Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pasisakęs, kad priklausymas tam tikrai politinei partijai gali reikšti bendrus politinius interesus, tačiau ši aplinkybė savaime nerodo privataus intereso (2014 m. balandžio 3 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1009/2014).

Atsakymas

Atsižvelgiant į tai, vertintina, kad galite atlikti tarnybines funkcijas, kurios būtų susijusios su tos pačios politinės partijos nariu. Pažymėtina, kad šiuo atveju daroma prielaida, jog Jūsų ir atitinkamos politinės partijos nario nesieja jokie kiti privataus pobūdžio ryšiai (giminystė, sudarytos sutartys, sandoriai, galiojantys įsipareigojimai ir pan.).

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt