Apribojimai pasibaigus tarnybai

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 15 ir 17 straipsniuose įtvirtinti apribojimai pasibaigus tarnybai, kaip antai: apribojimas dirbti ir atstovauti.

  • Asmuo, kuris per paskutinius vienus darbo valstybinėje tarnyboje metus tiesiogiai rengė, svarstė ar priėmė sprendimus, susijusius su juridinio asmens (nepaisant jo teisinės formos ir nuosavybės) veiklos priežiūra ar kontrole, arba sprendimus, kuriais šiam juridiniam asmeniui buvo skirta lėšų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų ir pinigų fondų, ar kitus su turtu susijusius sprendimus, baigęs eiti pareigas valstybinėje tarnyboje vienus metus negali eiti pareigų šiame straipsnyje nurodytame juridiniame asmenyje, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip.
  • Asmuo, nustojęs dirbti valstybinėje tarnyboje, vienus metus negali atstovauti fiziniams asmenims (išskyrus aatvejus, kai asmuo veikia kaip fizinio asmens atstovas pagal įstatymą) ar juridiniams asmenims toje institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis paskutinius vienus metus dirbo, Jei įstaiga, kurioje asmuo paskutinius metus dirbo, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje šios įstaigų sistemos įstaigoje.
  • Asmuo, nustojęs dirbti valstybinėje tarnyboje, vienus metus negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims institucijose ir įstaigose klausimais, kurie buvo priskirti jo tarnybinėms pareigoms.
Į viršų