Ar buvusi darbovietė kelia interesų konfliktą?

Ar ministro paskirti politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai nepažeistų Įstatymo reikalavimų, jeigu priimtų ar