Deklaravimas

Privačių interesų deklaracijos turinį sudaro:

  • Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodyti besąlyginiai, t. y. bet kokiu atveju privačių interesų deklaracijoje privalomi nurodyti deklaruojančiojo asmens ir jo antrosios pusės duomenys.
  • Tuo tarpu Įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje išvardinti duomenys, sietini su galimu interesų konfliktu ir tik deklaruojantysis asmuo, įvertinęs šio interesų konflikto kilimo pagrįstumą ir tikimybę, nurodo arba nenurodo šių duomenų savo privačių interesų deklaracijoje.

Komentaras dėl 6 straipsnio 2 dalies nuostatų deklaravimo
Jeigu dėl šių duomenų gali kilti interesų konfliktas, kuris yra:

  • vienkartinio pobūdžio – asmeniui reikia tik nusišalinti;
  • daugkartinio pobūdžio – asmeniui reikia nusišalinti ir papildyti deklaraciją naujais duomenimis.
Į viršų