Dovanos ir paslaugos

Deklaruojančiam asmeniui ar jam artimam asmeniui draudžiama priimti dovanas ar paslaugas, jeigu tai susiję su deklaruojančio asmens tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis.

Dovanų, paslaugų priėmimo ribojimas netaikomas:

– 150 eurų vertės neviršijančioms dovanoms, gautoms pagal tarptautinį protokolą;

– 150 eurų vertės neviršijančioms dovanoms, gautoms pagal tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su asmens tarnybinėmis pareigomis;

– 150 eurų vertės neviršijančioms reprezentacijai skirtoms dovanoms su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika;

– paslaugoms, kuriomis naudojamasi tarnybiniais tikslais.

Į viršų