Nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti

Viešųjų interesų viršenybei užtikrinti deklaruojantys asmenys privalo nesinaudoti tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti (Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

Į viršų