Nesinaudoti valstybės turtu ne tarnybinei veiklai

Viešųjų interesų viršenybei užtikrinti deklaruojantys asmenys privalo nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai, išskyrus įstatymuose ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose nustatytas išimtis (Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

Į viršų