Pranešimų skaitymas tarnybiniais klausimais

Asociacija, rengianti įvairius mokymus savo nariams, klausia, ar teisinis reguliavimas atitinka viešųjų ir privačių