Papildoma veikla

Deklaruojančio asmens papildomas darbas ar veikla gali būti derinami su jo pagrindiniu darbu tik jei tokia papildoma veikla nesukelia viešųjų ir privačių interesų konflikto arba interesų konflikto požymiai, atsiradę dėl papildomo darbo, yra nesisteminio pobūdžio, o Įstatymo nuostatų pažeidimo būtų galima išvengti nusišalinant nuo interesų konfliktą keliančio klausimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrų.

Į viršų