Privatūs interesai

Privatūs interesai yra deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas.

INSTRUKCIJA, KAIP ĮGALINTI UŽSIENIETĮ (AR ASMENĮ, NETURINTĮ GALIMYBĖS PRISIJUNGTI PER ELEKTRONINIUS VALDŽIOS VARTUS) DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS PER PINREG

3 ETAPAI: Įgaliotas asmuo užsieniečiui sukuria kortelę (paskyrą); Užsienietis patvirtina paskyrą; Užsienietis deklaruoja privačius

Į viršų