Viešieji pirkimai

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatos dėl privačių interesų deklaravimo ir šio įstatymo 11 ir 13 straipsniai taikomi (4 straipsnio 3 dalies 8 punktas):

  • perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (toliau kartu – perkantysis subjektas) vadovams,
  • perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariams,
  • perkančiojo subjekto vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus asmenims,
  • perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams,
  • viešojo pirkimo, pirkimo, atliekamo vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto, koncesijos iniciatoriamiams.
Į viršų